Hiện nay camera ezviz có một số mã không cho add vào đầu ghi Hikvision, DAHUA, KBVISION nguyên nhân do up firmware mới hãng chặn mất port 554. Vây làm sao để mở port đó lên sau đây chúng tôi xin chia sẻ cách bật port 554 trên ứng dụng Ezviz.

Đầu tiên mở ứng dụng camera wifi Ezviz lên sau đó vào phần Cài đặt ứng dụng, nhấn chọn "Xem trực tiếp LAN".

Chú ý: Điện thoại mở ứng dụng và camera phải dùng mạng LAN thì mới tìm thấy camera.

Chọn Bắt đầu quét thì sẽ được kết quả: Danh sách các địa chỉ IP camera trong mạng LAN.

Nhấp chọn 1 camera cần cài đặt: Nhập mật khẩu là mã "Verification code" dưới đáy camera (username: admin). 

Sau đó vào cài đặt nhấn chọn "Cài đặt Dịch vụ Cục bộ". Bật RTSP và lưu lại.
Sau khi bật xong ta kết nối bình thường bằng giao thức RTSP.