Bước 1: Tải phần mềm MathType 6.7 về máy (trong đó có bộ font dùng cho cách làm bên dưới)

Bước 2: Cài đặt phần mềm 
MathType
 (nếu máy đã có cài MathType rồi thì không cần làm bước này nữa).

Bước 3:Gỡ bỏ font 
Symbol, font MT Extra  toàn bộ các font có tên bắt đầu bằng chữ Euclid... có trong máy, cụ thể cách làm như sau:

  • Vào Start --> Control Panel -->Fonts hoặc và thư Fonts trong thư mục ..\Windows
  • Tìm đến các font có tên như đã nói ở trên để ra lệnh Delete 

Bước 4: Cài đặt lại các font có trong phần mềm MathType đã tải được ở bước 1.

Bước 5: Tạo nút lệnh để sau này gõ công thức có dấu cung lượng giác.

  • Tạo 1 nút có thêm ký hiệu phía trên
  • Insert ký hiệu symbol đặc biệt (dấu cung LG) lấy từ font Euclid vào ô phía trên đã nói
  • Dùng chuột kéo thả ký hiệu vào thanh công cụ để có được nút lệnh mới

Bước 6: Tạo nút lệnh để sau này gõ công thức có dấu đồng dạng.

  • Insert ký hiệu đồng dạng lấy từ font Euclid
  • Gõ thêm 1 dấu cách phía trước và 1 dấu cách phía sau ký hiệu đồng dạng
  • Dùng chuột kéo thả ký hiệu vào thanh công cụ để có được nút lệnh mới

Bước 7: Sử dụng.

Tải bộ cài đặt: MathType v6.7 + Key + Add Tools

Trong bộ cài đó có Fonts hỗ trợ các kí hiệu, có hướng dẫn cài đặt chi tiết, các phím tắt trong MathType và tài hiệu một số thủ thuật khác.

Chúc thành công

Lê Văn Chuyên